Anket Analizi - İstatistik Analiz

Anket analizi, bir tez veya proje hazırlıyorsanız yüzleşeceğiniz zorluklardan biridir. Anket sonuçlarının en verimli şekilde analiz edilip ,anlaşılır bir dil ve üslupla raporlanması ve görsel sunumla desteklenmesi o anketten maksimum fayda elde etmemizi sağlar. Anket analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olasanız da çoğu anket analizi istatistik alanında ileri seviye bilgi ve tecrübe gerektirir. Hangi analizin nerede kullanılacağı yılların tecrübesi ile ancak öğrenilmeltedir , hangi tür anket analizinde ,nasıl bir üslupla raporlama yapılacağı da ayrı bir uzmanlık konusudur.

Kadro ve çalışma arkadaşlarımız içinde İstatistik mezunu ve akademik eğitimli analistleri ile anketlerinizin sonuçları bütün detayları ile ortaya konulup ,raporlaması hazırlanmaktadır. Hazırlamış ve yapmış olduğunuz her türlü bilimsel çalışmalarınızın “İstatistik” olarak analiz edilmesi, istatistiki olarak değerlendirilip yorumlanması, data ve tabloların karşılaştırılması, anketlerin değerlendirilmesi, ölçümlerin yapılması, system ve modelin oluşturulması, oluşturulan modellerin uygulanması ve irdelenmesi konusundaki hizmetlerin tamamı.

Bu yapılan hizmetlerde ise,

 • SPSS,
 • Kolmogorov-Simirnov  “K-S”
 •  Testleri, Kruskal Wallis H Testleri,
 • Çapraz Tablolar,
 • Frienman Testleri,
 • Faktör Analizleri,
 • Diskriminant Analizleri,
 • Güvenirlilik Analizi,
 • Basit Regresyon Analizi

Özel Kuruluş ve işletmelere yönelik Türkiye genelinde her bölge ve ilde;

 • Çalışan memnuniyet anketi
 • Müşteri Profili Araştırmaları
 • İç Müşteri Memnuniyeti Anketi
 • Dış Müşteri Memnuniyeti Anketi
 • Hasta Memnuniyeti Araştırmaları
 • Kurum İmaj Araştırması
 • Reklam – Etki Değerlendirme Araştırmaları
 • Kuruma Özel Araştırmalar
 • Kurum Kültür Araştırmaları
 • Gizli Müşteri Araştırmaları
 • Üretim Planlama Raporları ve Verimlilik